Aerofit

Ved et AEROFIT arbejder vi med din nuværende position med fokus på, at optimerer din aerodynamik eller mere direkte, dit CdA.

Udover de justeringer og indstillinger vi laver, så er detfaktisk muligt, ved hjælp af 3D scanninger, at lave målinger der kan sammenlignes
med en vindtunnel, uden at skulle bruge mange tusind kroner

Ved at analysere 3D scanningerne, kan vi finde frem til dit CdA, vurdere hvor hurtigt du vil køre til et givent race eller se om forskellige positioner vil være mere gavnlige end andre. Men vi kan også teste hvilke hjul, drikkesystem, aerohjem osv. du får det bedste resultat ved.

  • CdA
  • Estimeret pace ved konkurrence
  • Sammenligne forskellige positioner mod hinanden
  • Finde bedst mulige drikkesystem, hjelm, hjul etc.

Alt dette opsummeres i en fyldig rapport der, udover resultaterne, også giver bud på hvor du kan og bør sætte ind i forhold til det der er scannet.

Du kan se et eksempel på en rapport her: Scan PeakPower testperson

Da flere scanninger, i sagens natur, giver mulighed for sammenligning
og derved valg af bedste position eller udstyr, kan scanninger købes i forskellige pakker.

  • Bikefit  inkl. aerofit og 3D scanning: 3500 kr.
  • Aerofit og 3D scanning: 1950 kr.

Du kan gå direkte til booke her: BOOKING

Læs mere på STAC Zero’s hjemmeside samt en anmeldelse på slowtwitch.com

https://www.staczero.com/vwt

https://www.slowtwitch.com/Tech/STAC_Performance_Virtual_Wind_Tunnel_6443.html