Performancetest

Performancetest

Om du er motionist eller eliteudøver, er en Performancetest en god måde, at fastlægge dit niveau, og et uundværligt redskab til din videre træning.

Ved en cykel, løbe- eller triatlontest måles din aerobe og anaerobe kapacitet. Via laktatmålinger (mælkesyre) og mål af iltoptagelse findes din anaerobe tærskel, bedre kendt som syregrænsen, men også den aerobe tærskel, som siger noget om din udholdenhed. Herefter kan der inddeles træningszoner, som kan føres direkte videre i din træning.

Cykel eller løbetest

90 min. 1200 kr. 

Triatlon test

120 min. 1600 kr.


Triathlon-test

Der testes både må cykel og løbebånd, hvor test udføres på samme stil som normal cykel- og løbetest.

Ved en Tri-test startes der med cykeltest som dog ikke køres til udmattelse.
Når den anaerobe tærskel er opnået, stoppes testen, så der er energi til efterfølgende løbetest.

Efter ca. 10-15 min. pause fortsættes med løbetest, som udføres på normal vis.

En tri-test tager typisk 90 minutter.

Træningsvejledning
På baggrund af testen vil du modtage instrukser i
hvordan testen og resultaterne kan bruges fremadrettet.
Er der interesse for et længerevarende struktureret træningsforløb, hjælper PeakPower gerne med dette.

Før testen
De sidste 2 timer inden testen skal du holde dig fra at ryge, spise, drikke kaffe, te eller alkohol.
For bedst muligt resultat og sammenligning med andre test, bør du ikke træne hårdt de sidste 48 timer
før testen.

Cykeltest
Du skal medbringe cykel, cykelsko, cykeltøj, drikkedunk, samt hvad du ellers normalt bruger
i forbindelse med træning.

Løbetest
Du skal medbringe løbesko, løbetøj, drikkedunk, samt hvad du ellers normalt bruger i forbindelse med
træning.

Efter testen
Efter testen analyseres resultaterne og testen gennemgås i fællesskab hvor alle tal gennemgås og forklares.

Ved en Performancetest måles følgende

  • Puls, watt og km/t. (v. løb) ved aerob og anaerob tærskel
  • Laktatmålinger ved aerob og anaerob tærskel
  • Fastlæggelse af træningszoner i puls, watt og km/t. (ved løb)
  • Maksimale puls
  • Maksimale iltoptagelse
  • Fedtprocent måling
  • Testskema
  • Wingate test (kun ved cykling)
  • En test tager normalt 60-90 min.

Aerobe og anaerobe tærskel

Den egentlige test udføres efter opvarmning i 10-15 min. Ved en trappetest. Belastningen øges hvert 3. minut til den anaerobe tærskel er opnået.
Ved hvert trin aflæses watt, puls og ved løb hastighed og der tages en laktatmåling (blodprøves tages via prik i finger), som bruges til efterfølgende analyse af den aerobe og anaerobe tærskel.
Den anaerobe tærskel, bedre kendt som syregrænsen, er den grænse, hvor kroppen ikke længere er i stand til, at danne energi udelukkende ved brug af ilt og vi over denne grænse kun kan arbejde i et begrænset tidsrum.

Maksimal ydelse
Efter den anaerobe tærskel er opnået i trappetesten, fortsættes der herefter med stigning i belastning
indtil udmattelse. Det afgøres i fælleskab inden testens start om denne test skal udføres, da det, specielt på løbebånd, kræver rutine at løbe maksimalt.

Denne sidste del af testen giver et billede af den maksimale kapacitet og her kan samtidig måles på den maksimale iltoptagelse.

Der kan dog også, istedet, køres en 5 min. all-out test efter trappetesten. Denne kan bruges til sammenligning med senere test.

Wingate-test
Denne test udføres efter ønske ved cykeltest hvor der efter opvarmning startes med en kort sprint over
5-10 sek., hvor rytterens eksplosivitet registreres i form af maksimale watt.

.